בעמוד זה מופיעים ספורטאים המעוניינים לחבור לספורטאים נוספים ליצירת קבוצת שלשות לצ'אלנג' ישראמן 2024.
במקביל לחיפוש כאן מומלץ לחפש גם בקבוצות הפייסבוק לשידוכי שלשות דוגמת שידוכי שליחים צ'אלנג' ישראמן ו-צ'אלנג' ישראמן שלשות. שימו לב – קבוצות הפייסבוק אינן מנוהלות ע"י צ'אלנג' ישראמן ואין אנו אחראים לפירסומים בהן.
להצטרפות ללוח יש למלא את הטופס.

מומלץ לפנות לאחרים בלוח ולנסות להרכיב שלשה ולא להסתפק בהוספת שמכם ללוח.