לצורך תקנון זה, "משתתף" משמעו גם משתתפת.

  1. תחרות השליחים היא תחרות ישראמן למרחק איש ברזל או חצי איש ברזל, כאשר במקום משתתף אחד, רשאים להשלים את המסלול שלושה משתתפים בקבוצה שתיקרא "שלשה".
  2. על כל משתתף בשלשה להשלים במלואו מקטע שלם של התחרות (מקטע משמעו – קטע השחייה, או קטע האופניים, או קטע הריצה. ). חל איסור מוחלט להחליף בין משתתפי השליחים באמצעו או במהלכו של מקטע. במידה ומשתתף בשלשה לא ישלים מקטע במלואו, תיפסל הקבוצה.
  3. ההחלפות בין משתתפי הקבוצה תבוצענה בדרך של העברת שבב המדידה בין המשתתפים. ההחלפה תבוצע אך ורק בתוך שטחי ההחלפות של התחרות – T1 ו-T2 גם בנקודת הסיבוב של חצי המרחק בריצה.
  4. לא ניתן להשתתף במקביל בשתי קבוצות שליחים שונות (למשל לשחות עבור שלשה אחת ולרוץ עבור שלשה אחרת).
  5. קבוצת שליחים שתחליף ספורטאי בספורטאי שלא נרשם ואושר מראש תפסל.
  6. בתחרות השליחים יוכרזו זוכים בחלוקה לקטגוריות הבאות (לפי שנת הלידה ולא הגיל המדוייק ביום התחרות): 

שלשות גברים / שלשות נשים / שלשות מעורב

  • גיל שלשה מצטבר – עד 125 שנה
  • גיל שלשה מצטבר – 126 שנה עד 155 שנה
  • גיל שלשה מצטבר – מעל 156 שנה

שלשות משפחתיות
קטגוריה ללא מגבלות גיל ומין – כבני אותה משפחה ייחשבו – הורים, ילדים, נכדים ומחותנים של כל אלו.

זוגות
קטגוריה ללא מגבלות גיל ומין – משתתף אחד מבצע שני חלקים מתוך ה-3.
במקצה המלא יחולקו גביעים בקטגוריה זו רק במידה ויהיו לפחות 5 זוגות. קטגוריה זו לא תאוחד עם קטגוריות אחרות.
זוג משפחתי יתחרה בקטגוריית הזוגות ולא בקטגוריה המשפחתית.