מיהי קבוצת הברזל של ישראל?

בישראמן אנו נקיים תחרות קבוצתית בה כל מסיים צובר ניקוד עבור קבוצתו עפ"י טבלת הניקוד הבאה:

מקום בקטגוריה / מקצהישראמן 226 יחידיםCHALLENGE ISRAMAN 113 יחידיםישראמן 226 שליחים
(ניקוד לכל משתתף)
CHALLENGE ISRAMAN 113 שליחים
(ניקוד לכל משתתף)
 מקום ראשון 60302010
 מקום שני 4824168
 מקום שלישי 36 18 12 6
 מקום רביעי 24 12 8 4
 מקום חמישי 12 6 4 2
 מקום שישי ואילך 6 3 2 1

להלן תקנון התחרות

  1. החישוב יבוצע לפי רשימת התוצאות הסופית ללא הספורטאים הזרים, כלומר מי שסיים למשל שני בקטגוריה וראשון מבין הישראלים יחשב כמקום ראשון בקטגוריה.
  2. כל משתתף שמסיים את התחרות צובר ניקוד עבור קבוצתו בהתאם למיקומו בקטגוריה.
  3. קטגוריית העלית תזכה בניקוד מרובע (הכפלת הניקוד ב-4).
  4. שיוך מתחרה לקבוצה יעשה רק לפי המופיע ברשימת המשתתפים. החלפת שם הקבוצה אפשרי רק עד סיום הצ'ק-אין ביום שלפני התחרות ובהתאם לתקנון השינויים.
  5. ל'קבוצת הברזל של ישראל' תוכתר הקבוצה בעלת הניקוד הגבוה ביותר. יחולק גביע לקבוצה המדורגת ראשונה בלבד.
  6. במקרה של שיוויון ניקוד בין 2 קבוצות – תנצח הקבוצה בעלת מספר המקומות הראשונים בקטגוריות הגיל השונות במיקצים השונים ביחד.
  7. אם עדין יש שיוויון – תנצח הקבוצה בעלת מספר המשתתפים הגבוה ביותר במלא (קבוצת שליחים תספר כמשתתף אחד).
  8. אם עדין יש שיוויון – תנצח הקבוצה בעלת מספר המשתתפים הגבוה ביותר בחצי (קבוצת שליחים תספר כמשתתף אחד).
  9. אם עדין יש שיוויון – לפי מיקום הראשון מהקבוצה במרחק המלא.