מיהי קבוצת הברזל של ישראל?

בישראמן אנו נקיים תחרות קבוצתית בה כל מסיים צובר ניקוד עבור קבוצתו עפ"י טבלת הניקוד הבאה:

מקום בקטגוריה / מקצה ישראמן 226 יחידים CHALLENGE ISRAMAN 113 יחידים ישראמן 226 שליחים
(ניקוד לכל משתתף)
CHALLENGE ISRAMAN 113 שליחים
(ניקוד לכל משתתף)
 מקום ראשון  60 30 20 10
 מקום שני  48 24 16 8
 מקום שלישי  36  18  12  6
 מקום רביעי  24  12  8  4
 מקום חמישי  12  6  4  2
 מקום שישי ואילך  6  3  2  1

להלן תקנון התחרות

  1. החישוב יבוצע לפי רשימת התוצאות הסופית ללא הספורטאים הזרים, כלומר מי שסיים למשל שני בקטגוריה וראשון מבין הישראלים יחשב כמקום ראשון בקטגוריה.
  2. כל משתתף שמסיים את התחרות צובר ניקוד עבור קבוצתו בהתאם למיקומו בקטגוריה.
  3. קטגוריית העלית תזכה בניקוד מרובע (הכפלת הניקוד ב-4).
  4. שיוך לקבוצה יתאפשר רק עד תום ההרשמה און-ליין בלבד! משתתף שיירשם במקום, לא יקבל שיוך קבוצתי ובהתאם לתקנון השינויים.
  5. ל'קבוצת הברזל של ישראל' תוכתר הקבוצה בעלת הניקוד הגבוה ביותר. יחולק גביע לקבוצה המדורגת ראשונה בלבד.
  6. במקרה של שיוויון ניקוד בין 2 קבוצות – תנצח הקבוצה בעלת מספר המקומות הראשונים בקטגוריות הגיל השונות במיקצים השונים ביחד.
  7. אם עדין יש שיוויון – תנצח הקבוצה בעלת מספר המשתתפים הגבוה ביותר במלא (קבוצת שליחים תספר כמשתתף אחד).
  8. אם עדין יש שיוויון – תנצח הקבוצה בעלת מספר המשתתפים הגבוה ביותר בחצי (קבוצת שליחים תספר כמשתתף אחד).
  9. אם עדין יש שיוויון – לפי מיקום הראשון מהקבוצה במרחק המלא.