תקנון השלשות מופיע בנפרד תחת תפריט השלשות
תקנון הרישום מופיע בעמוד ההרשמה
תקנון התחרות הקבוצתית מופיע בעמוד כאן

תקנון התחרות הינו עפ"י חוקת איגוד הטריאתלון העולמי (ITU) למעט השינויים, התוספות והדגשים המפורטים להלן: 

ההשתתפות מותרת לכל אדם העומד בכל הדרישות הבאות:

 1. עומד בתנאי גיל ההשתתפות המינימלי כפי שמוגדרים בעמוד הפרטים המלאים
 2. הסדיר את הרשמתו (כולל תשלום) עד למועד גמר ההרשמה
 3. העביר למארגנים (בחלון הזמן שהוגדר בלבד) אישור בריאות חתום ע"י רופא ספורט מוסמך ואישור על היותו מבוטח בביטוח תאונות אישיות המכסה תחרויות ספורט
 4. נכח בתדריך למשתתפים ביום הקודם לתחרות

שלושת הגברים הראשונים ושלושת הנשים הראשונות בקטגוריית העלית בכל מקצה יקבלו גביע ופרס כספי כמפורט בעמוד הפרטים המלאים.
בנוסף יחולקו גביעים בקטגוריות הגיל הבאות, הנקבעות לפי שנת הלידה של המשתתף:
עד 24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70+

אלוף ישראל – בנוסף וללא קשר לזכיות אחרות יוענק גביע 'אלוף ישראל' ו'אלופת ישראל' לאזרחי המדינה הראשונים בכל מקצה מבין משתתפי קטגוריית העלית.

אי עמידה בשעת הגג לאחד המקטעים פירושו פסילה והפסקת ההשתתפות באופן מיידי (המתחרה יועלה על רכב המארגנים ויועבר לקו הסיום).
להלן נקודות הביקורת ושעות הגג במקטעים השונים:

 • סיום שחייה צ'אלנג' ישראמן 226 – 2:20 שעות מזינוק צ'אלנג' ישראמן 226 אחרון 08:42
 • תחילת רכיבה צ'אלנג' ישראמן 226  – 2:25 שעות מזינוק צ'אלנג' ישראמן 226 אחרון 08:47
 • סיום שחייה צ'אלנג' ישראמן 113 – 1:10 שעות מזינוק צ'אלנג' ישראמן 113 אחרון 09:25
 • תחילת רכיבה צ'אלנג' ישראמן 113 – 1:15 שעות מזינוק צ'אלנג' ישראמן 113 אחרון 09:30.
 • נקודת סיבוב צפונית באופניים – 16:00.
 • תחנת הזנה אחרונה כ-22 ק״מ לסיום: 16:30
 • סיום אופניים – 17:20.
 • תחילת ריצה – 17:30.
 • תחילת הקפה אחרונה ריצה – 16 שעות מזינוק צ'אלנג' ישראמן 226 אחרון 22:34
 • סיום ריצה – 17 שעות מזינוק צ'אלנג' ישראמן 226 אחרון 23:34

אי עמידה בשעת הגג פירושה פסילה והפסקת ההשתתפות באופן מיידי.

מדידת הזמנים בתחרות תעשה באמצעות מערכת מדידה אלקטרונית.

 • יש לענוד את הצ'יפ לכל אורך התחרות על הקרסול.
 • חובה לעבור על כל שטיחי המדידה לאורך המסלול.
 • יש להפקיד את האופניים, קסדה ותיק T2 בשטח ההחלפה כבר ביום שלפני התחרות בשעות שיפורסמו בלבד. לא תתאפשר הפקדת ציוד בבוקר התחרות.
 • הכניסה לשטח ההחלפה תותר רק לבעלי צמיד מתחרה.
 • יש לחבר את מספר האופניים שימסר בעת הצ'ק-אין כך שיראה במלואו משני צידי השילדה, או לפחות מצד שמאל במידה ולא מתאפשר. אין לקפל או להקטין את המספר.
 • יש להדביק בחזית הקסדה את מדבקת מספר המתחרה שתמסר בעת הצ'ק-אין.
 • ללא מעבר בהצלחה של בדיקת בטיחות האופניים והקסדה בכניסה לשטח ההחלפה, לא יהיה ניתן להפקיד את הציוד.
 • מרגע הפקדת הציוד לא יהיה ניתן להוציאו משטח ההחלפה.
 • לכל מתחרה יוגדר מיקום מדוייק להעמדת אופניו. אופניים שימצאו מחוץ למקומם יילקחו ע"י המארגנים.
 • ניתן יהיה להכנס לשטח ההחלפה ולבדוק את הציוד בבוקר התחרות בשעות שיוגדרו לכך.
 • הכנסת והוצאת האופניים משטח ההחלפה תתאפשר רק בהצגת מספר חזה וצ'יפ מדידה.
 • אנו מאמינים שיושר, הגינות ורוח ספורטיבית מניעים את מתחרי הצ'אלנג' ישראמן, אולם בכדי לאפשר משחק הוגן לכולם, במהלך התחרות יפטרלו שופטים לאורך המסלול.
 • יש להשמע להוראות השופטים, השוטרים והסדרנים לאורך המסלול.
 • שופט רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, להתריע בע"פ, לעצור מתחרה ולהחזירו לתיקון, להוציא כרטיס צהוב (אזהרה – עונש זמן), כחול (דרפטינג – עונש תוספת ריצה) או כרטיס אדום (פסילה מיידית)
 • עירעור על החלטת שופט או על התנהלות מתחרה אחר ניתן להגיש תוך שעתייים מסיום התחרות בצרוף 200 ₪ שיוחזרו רק במידה והעירעור יתקבל. הרכב ועדת העירעורים יפורסם באתר התחרות.
 • כל ליווי או סיוע למתחרה באזור שלא הוגדר לכך יגרום לפסילת המתחרה.
 • השלכת פסולת מחוץ לנקודות ההזנה אסורה ודינה ענישת זמן במידה ולא תאסף ע"י המתחרה.
 • אסור להתחרות עם אוזניות, נגני מוזיקה או טלפונים (מותר לשאת לחרום בלבד)
 • חובה לחבוש את כובע הים שיסופק ע"י המארגנים. כל מקצה יקבל כובע ים בצבע שונה.
 • ספורטאים פייבוריטים יסומנו בכובע-ים בצבע שונה ויוזנקו מהקו הראשון. למידע על הקריטריונים לחץ כאן.
 • השימוש בחליפות שחיה מותר.
 • אין להכנס למסלול השחיה לפני הזינוק. שטח מיוחד בצד יוקצה לטובת חימום במים.
 • אין לשחות עם מספר המשתתף.
 • חל איסור על ריצה לאורך החוף או כל קיצור אחר במסלול השחיה.
 • יש להקיף את כל המצופים כפי שיוגדר בתדריך.
 • בכל יציאה מהמים יש לעלות על שטיח המדידה.

• לא ניתן להשאיר ציוד וביגוד מחוץ ל- T1, כולל נעלי ריצה על החוף.
• כל הציוד והביגוד לחילוף, למעט האופניים, הקסדה ונעלי הרכיבה (רק במידה ומחוברות לפדלים) ימתין בתוך שקית T1. בתום ביצוע ההחלפה ולפני הוצאת האופניים מהמתקן יש לאחסן את כל ציוד השחיה בתוך שקית T1. ציוד שיושאר זרוק לא יוחזר.
• סיוע בשטח ההחלפה מותר רק לצוות הצ'אלנג' ישראמן הרישמי.

 • יש לרכוב בזהירות ובהתאם לחוקי התנועה.
 • יש לרכוב כאשר מספר המשתתף מוצג על הגב. אין לקפל או להקטין את המספר.
 • יש להצמד לימין על מנת לאפשר למתחרים אחרים לבצע עקיפה בטוחה.
 • עקיפה מותרת משמאל לרוכב בלבד ומיד לאחריה יש לשוב לימין הכביש.
 • חל איסור לבצע דרפטינג. יש לשמור על רווח של 12 מטר מהגלגל הקידמי של הרוכב שמלפנים. בעת ביצוע עקיפה יש לסיימה בתוך 20 שניות ותוך שמירה על רווח צידי של 3 מטר במידה ומתאפשר.
 • על הרוכב הנעקף לאפשר את ביצוע העקיפה ולצאת ממלבן הדרפטינג תוך 5 שניות בטרם ינסה לעקוף חזרה.
 • חל איסור מוחלט לחצות את קו האמצע בכביש, גם אם הוא מקווקו או חסר.
 • אין לקבל ציוד, מזון או סיוע טכני מכל אדם שאינו מתחרה או מצוות התחרות הרשמי.
 • מתחרה שהוצא לו כרטיס כחול ע“י שופט ימשיך את הרכיבה עד סופה ובהגיעו לתחנת המרינה בריצה (לאחר כ 19.9- ק״מ) יתייצב בתיבת הענישה, שם ירצה עונש תוספת ריצה של 1.2 ק״מ על כל כרטיס כחול.
 • למתחרה שהוצא לו כרטיס כחול ולא התייצב בתיבת הענישה, יתווספו 15 דקות לזמנו הסופי.
 • מתחרה שהוצאו לו 3 כרטיסים יפסל.
 • בסיום הרכיבה ילקחו האופניים ע"י צוות הישראמן שידאג להבאתם חזרה ל-T1.
 • רכיבה מ-2T לכיוון אילת אסורה ותגרור פסילה מיידית.
 • כל הציוד והלבוש שיוחלף, כולל נעלי הרכיבה והקסדה יושארו בתוך שקית T2. ציוד ולבוש שיושאר מחוץ לשקית לא יוחזר.
 • סיוע בשטח ההחלפה מותר רק לצוות הישראמן הרישמי.
 • כניסת משתתף שליחים לאזור המוגדר למשתתפים יחידים תגרור לענישת תוספת זמן

• יש לרוץ בזהירות ולשים לב למכוניות ומכשולים בדרך.
• יש לרוץ כאשר מספר המשתתף מוצג בקידמת הגוף. אין לקפל או להקטין את המספר.
• החל משעה 16:00 חובה לצאת לריצה עם פנס ראש (באחריות המשתתף) ועם מחזירי אור אחורי שיסופק ע״י המארגנים. אי מילוי ההנחיה יגרור פסילה
• יש לרוץ בצד הכביש שיוגדר, על המדרכה בלבד. במקומות שאין מדרכה יש להצמד לשוליים או לשביל העפר בהתאם לסימונים. ריצה באמצע הכביש או חציית כביש במקום שלא הוגדר לכך תגרור פסילה מיידית.
• ניתן לקבל סיוע (ציוד ומזון) מאנשים שאינם מצוות הצ'אלנג' ישראמן בטווח של 50 מטר מתחנת ההזנה הנגישות בלבד.
• משיקולי בטיחות, ניתן ללוות רצים במקצה המלא בלבד, שאינם בקטגוריית העלית, החל מהשעה 17:30 . הליווי רגלי בלבד וללא כל מגע פיזי ויבוצע ע״י מלווה יחיד עם פנס ראש. ליווי באופן אחר או ליווי שמפריע למתחרים אחרים יגרום לענישת המתחרה.
• ניתן ללוות את המתחרה ב-100 מטרים האחרונים של הריצה, ובתנאי שהליווי אינו מפריע למתחרים אחרים. נקודת תחילת הליווי תסומן ותפורט בתדריך.

 • כל מתחרה שסיים את התחרות במגבלות הזמן וללא פסילה יקבל מדלית 'מסיים'.
 • יש לאסוף את האופניים ושקיות T1 ו- T2 משטח ההחלפה T1 עד השעה 24:00.
 • על מנת להוציא את האופניים משטח ההחלפה יש להציג את שבב מדידת הזמנים.
 • חל איסור ללוות משתתף, למעט במטרים האחרונים שלפני קו הסיום כפי שיוגדר בתדריך. משיקולי בטיחות, ניתן ללוות רצים במקצה המלא בלבד, שאינם בקטגוריית העלית, החל מהשעה 17:30.
 • הליווי רגלי בלבד וללא כל מגע פיזי ויבוצע ע״י מלווה יחיד עם פנס ראש.

ספורטאים שנדרשים לליווי מסיבה בריאותית חייבים לתאם מראש, לרשום את המלווה ועל המלווה להציג את כל האישורים הנדרשים ממשתתף.

תנאי לזכאות לפרסים כספיים (התנאים מצטברים – צריך לעמוד גם בתנאי הרישום, וגם בתנאי זמן המינימום) –

1. בפרסים הכספיים לספורטאי העילית, יכולים לזכות רק משתתפי קטגוריית העילית

2. בכדי להיות זכאים לפרסים כספיים, על משתתפי קטגוריית העילית לעמוד לסיים בזמן מהיר מהבאים:

 • במלא גברים – חייבים לסיים עד 10:59:59 שעות לכל היותר, אך לא יותר משעה אחרי המנצח.
 • במלא נשים – חייבות לסיים עד 12:59:59 שעות לכל היותר, אך לא יותר מ-1:15 שעה אחרי המנצחת (התנאים מצטברים – צריך לעמוד בשניהם).
 • בחצי גברים – חייבים לסיים עד 5:19:59 שעות לכל היותר.
 • בחצי נשים – חייבות לסיים עד 5:59:59 שעות לכל היותר.

במידה ולא תושג תוצאת המינימום יוענקו פרסים בגובה 50% מהסכומים הנ״ל.

ההשתתפות מותרת לכל אדם העומד בכל הדרישות הבאות:

 1. עומד בתנאי גיל ההשתתפות המינימלי כפי שמוגדרים בעמוד הפרטים המלאים
 2. הסדיר את הרשמתו (כולל תשלום) עד למועד גמר ההרשמה
 3. העביר למארגנים (בחלון הזמן שהוגדר בלבד) אישור בריאות חתום ע"י רופא ספורט מוסמך ואישור על היותו מבוטח בביטוח תאונות אישיות המכסה תחרויות ספורט
 4. נכח בתדריך למשתתפים ביום הקודם לתחרות

שלושת הגברים הראשונים ושלושת הנשים הראשונות בקטגוריית העלית בכל מקצה יקבלו גביע ופרס כספי כמפורט בעמוד הפרטים המלאים.
בנוסף יחולקו גביעים בקטגוריות הגיל הבאות, הנקבעות לפי שנת הלידה של המשתתף:
עד 24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70+

אלוף ישראל – בנוסף וללא קשר לזכיות אחרות יוענק גביע 'אלוף ישראל' ו'אלופת ישראל' לאזרחי המדינה הראשונים בכל מקצה מבין משתתפי קטגוריית העלית.

אי עמידה בשעת הגג לאחד המקטעים פירושו פסילה והפסקת ההשתתפות באופן מיידי (המתחרה יועלה על רכב המארגנים ויועבר לקו הסיום).
להלן נקודות הביקורת ושעות הגג במקטעים השונים:

 • סיום שחייה צ'אלנג' ישראמן 226 – 2:20 שעות מזינוק צ'אלנג' ישראמן 226 אחרון 08:42
 • תחילת רכיבה צ'אלנג' ישראמן 226  – 2:25 שעות מזינוק צ'אלנג' ישראמן 226 אחרון 08:47
 • סיום שחייה צ'אלנג' ישראמן 113 – 1:10 שעות מזינוק צ'אלנג' ישראמן 113 אחרון 09:25
 • תחילת רכיבה צ'אלנג' ישראמן 113 – 1:15 שעות מזינוק צ'אלנג' ישראמן 113 אחרון 09:30.
 • נקודת סיבוב צפונית באופניים – 16:00.
 • תחנת הזנה אחרונה כ-22 ק״מ לסיום: 16:30
 • סיום אופניים – 17:20.
 • תחילת ריצה – 17:30.
 • תחילת הקפה אחרונה ריצה – 16 שעות מזינוק צ'אלנג' ישראמן 226 אחרון 22:34
 • סיום ריצה – 17 שעות מזינוק צ'אלנג' ישראמן 226 אחרון 23:34

אי עמידה בשעת הגג פירושה פסילה והפסקת ההשתתפות באופן מיידי.

מדידת הזמנים בתחרות תעשה באמצעות מערכת מדידה אלקטרונית.

 • יש לענוד את הצ'יפ לכל אורך התחרות על הקרסול.
 • חובה לעבור על כל שטיחי המדידה לאורך המסלול.
 • יש להפקיד את האופניים, קסדה ותיק T2 בשטח ההחלפה כבר ביום שלפני התחרות בשעות שיפורסמו בלבד. לא תתאפשר הפקדת ציוד בבוקר התחרות.
 • הכניסה לשטח ההחלפה תותר רק לבעלי צמיד מתחרה.
 • יש לחבר את מספר האופניים שימסר בעת הצ'ק-אין כך שיראה במלואו משני צידי השילדה, או לפחות מצד שמאל במידה ולא מתאפשר. אין לקפל או להקטין את המספר.
 • יש להדביק בחזית הקסדה את מדבקת מספר המתחרה שתמסר בעת הצ'ק-אין.
 • ללא מעבר בהצלחה של בדיקת בטיחות האופניים והקסדה בכניסה לשטח ההחלפה, לא יהיה ניתן להפקיד את הציוד.
 • מרגע הפקדת הציוד לא יהיה ניתן להוציאו משטח ההחלפה.
 • לכל מתחרה יוגדר מיקום מדוייק להעמדת אופניו. אופניים שימצאו מחוץ למקומם יילקחו ע"י המארגנים.
 • ניתן יהיה להכנס לשטח ההחלפה ולבדוק את הציוד בבוקר התחרות בשעות שיוגדרו לכך.
 • הכנסת והוצאת האופניים משטח ההחלפה תתאפשר רק בהצגת מספר חזה וצ'יפ מדידה.
 • אנו מאמינים שיושר, הגינות ורוח ספורטיבית מניעים את מתחרי הצ'אלנג' ישראמן, אולם בכדי לאפשר משחק הוגן לכולם, במהלך התחרות יפטרלו שופטים לאורך המסלול.
 • יש להשמע להוראות השופטים, השוטרים והסדרנים לאורך המסלול.
 • שופט רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, להתריע בע"פ, לעצור מתחרה ולהחזירו לתיקון, להוציא כרטיס צהוב (אזהרה – עונש זמן), כחול (דרפטינג – עונש תוספת ריצה) או כרטיס אדום (פסילה מיידית)
 • עירעור על החלטת שופט או על התנהלות מתחרה אחר ניתן להגיש תוך שעתייים מסיום התחרות בצרוף 200 ₪ שיוחזרו רק במידה והעירעור יתקבל. הרכב ועדת העירעורים יפורסם באתר התחרות.
 • כל ליווי או סיוע למתחרה באזור שלא הוגדר לכך יגרום לפסילת המתחרה.
 • השלכת פסולת מחוץ לנקודות ההזנה אסורה ודינה ענישת זמן במידה ולא תאסף ע"י המתחרה.
 • אסור להתחרות עם אוזניות, נגני מוזיקה או טלפונים (מותר לשאת לחרום בלבד)
 • חובה לחבוש את כובע הים שיסופק ע"י המארגנים. כל מקצה יקבל כובע ים בצבע שונה.
 • ספורטאים פייבוריטים יסומנו בכובע-ים בצבע שונה ויוזנקו מהקו הראשון. למידע על הקריטריונים לחץ כאן.
 • השימוש בחליפות שחיה מותר.
 • אין להכנס למסלול השחיה לפני הזינוק. שטח מיוחד בצד יוקצה לטובת חימום במים.
 • אין לשחות עם מספר המשתתף.
 • חל איסור על ריצה לאורך החוף או כל קיצור אחר במסלול השחיה.
 • יש להקיף את כל המצופים כפי שיוגדר בתדריך.
 • בכל יציאה מהמים יש לעלות על שטיח המדידה.

• לא ניתן להשאיר ציוד וביגוד מחוץ ל- T1, כולל נעלי ריצה על החוף.
• כל הציוד והביגוד לחילוף, למעט האופניים, הקסדה ונעלי הרכיבה (רק במידה ומחוברות לפדלים) ימתין בתוך שקית T1. בתום ביצוע ההחלפה ולפני הוצאת האופניים מהמתקן יש לאחסן את כל ציוד השחיה בתוך שקית T1. ציוד שיושאר זרוק לא יוחזר.
• סיוע בשטח ההחלפה מותר רק לצוות הצ'אלנג' ישראמן הרישמי.

• יש לרכב בזהירות ובהתאם לחוקי התנועה.
• יש לרכב כאשר מספר המשתתף מוצג על הגב. אין לקפל או להקטין את המספר.
• יש להצמד לימין על מנת לאפשר למתחרים אחרים לבצע עקיפה בטוחה.
• עקיפה מותרת משמאל לרוכב בלבד ומיד לאחריה יש לשוב לימין הכביש.
• חל איסור לבצע דרפטינג. יש לשמור על רווח של 12 מטר מהגלגל הקידמי של הרוכב שמלפנים. בעת ביצוע עקיפה יש לסיימה בתוך 20 שניות ותוך שמירה על רווח צידי של 3 מטר במידה ומתאפשר.
• על הרוכב הנעקף לאפשר את ביצוע העקיפה ולצאת ממלבן הדרפטינג תוך 5 שניות בטרם ינסה לעקוף חזרה.
• חל איסור מוחלט לחצות את קו האמצע בכביש, גם אם הוא מקווקו או חסר.
• אין לקבל ציוד, מזון או סיוע טכני מכל אדם שאינו מתחרה או מצוות הישראמן הרשמי.
• מתחרה שהוצא לו כרטיס כחול ע“י שופט ימשיך את הרכיבה עד סופה ובהגיעו לתחנת המרינה בריצה (לאחר כ 19.9- ק״מ) יתייצב
בתיבת הענישה, שם ירצה עונש תוספת ריצה של 1.2 ק״מ על כל כרטיס כחול
• למתחרה שהוצא לו כרטיס כחול ולא התייצב בתיבת הענישה, יתווספו 15 דקות לזמנו הסופי.
• מתחרה שהוצאו לו 3 כרטיסים יפסל.

 • בסיום הרכיבה ילקחו האופניים ע"י צוות הישראמן שידאג להבאתם חזרה ל-T1.
 • רכיבה מ-2T לכיוון אילת אסורה ותגרור פסילה מיידית.
 • כל הציוד והלבוש שיוחלף, כולל נעלי הרכיבה והקסדה יושארו בתוך שקית T2. ציוד ולבוש שיושאר מחוץ לשקית לא יוחזר.
 • סיוע בשטח ההחלפה מותר רק לצוות הישראמן הרישמי.
 • כניסת משתתף שליחים לאזור המוגדר למשתתפים יחידים תגרור לענישת תוספת זמן

• יש לרוץ בזהירות ולשים לב למכוניות ומכשולים בדרך.
• יש לרוץ כאשר מספר המשתתף מוצג בקידמת הגוף. אין לקפל או להקטין את המספר.
• החל משעה 16:00 חובה לצאת לריצה עם פנס ראש (באחריות המשתתף) ועם מחזירי אור אחורי שיסופק ע״י המארגנים. אי מילוי ההנחיה יגרור פסילה
• יש לרוץ בצד הכביש שיוגדר, על המדרכה בלבד. במקומות שאין מדרכה יש להצמד לשוליים או לשביל העפר בהתאם לסימונים. ריצה באמצע הכביש או חציית כביש במקום שלא הוגדר לכך תגרור פסילה מיידית.
• ניתן לקבל סיוע (ציוד ומזון) מאנשים שאינם מצוות הצ'אלנג' ישראמן בטווח של 50 מטר מתחנת ההזנה הנגישות בלבד.
• משיקולי בטיחות, ניתן ללוות רצים במקצה המלא בלבד, שאינם בקטגוריית העלית, החל מהשעה 17:30 . הליווי רגלי בלבד וללא כל מגע פיזי ויבוצע ע״י מלווה יחיד עם פנס ראש. ליווי באופן אחר או ליווי שמפריע למתחרים אחרים יגרום לענישת המתחרה.
• ניתן ללוות את המתחרה ב-100 מטרים האחרונים של הריצה, ובתנאי שהליווי אינו מפריע למתחרים אחרים. נקודת תחילת הליווי תסומן ותפורט בתדריך.

• כל מתחרה שסיים את התחרות במגבלות הזמן וללא פסילה יקבל מדלית 'מסיים'.
• יש לאסוף את האופניים ושקיות T1 ו- T2 משטח ההחלפה T1 עד השעה 24:00.
• על מנת להוציא את האופניים משטח ההחלפה יש להציג את שבב מדידת הזמנים.

חל איסור ללוות משתתף, למעט במטרים האחרונים שלפני קו הסיום כפי שיוגדר בתדריך. משיקולי בטיחות, ניתן ללוות רצים במקצה המלא בלבד, שאינם
בקטגוריית העלית, החל מהשעה 17:30. הליווי רגלי בלבד וללא כל מגע פיזי ויבוצע ע״י מלווה יחיד עם פנס ראש.

ספורטאים שנדרשים לליווי מסיבה בריאותית חייבים לתאם מראש, לרשום את המלווה ועל המלווה להציג את כל האישורים הנדרשים ממשתתף.

תנאי לזכאות לפרסים כספיים (התנאים מצטברים – צריך לעמוד גם בתנאי הרישום, וגם בתנאי זמן המינימום) –

1. בפרסים הכספיים לספורטאי העילית, יכולים לזכות רק משתתפי קטגוריית העילית

2. בכדי להיות זכאים לפרסים כספיים, על משתתפי קטגוריית העילית לעמוד לסיים בזמן מהיר מהבאים:

 • במלא גברים – חייבים לסיים עד 10:50 שעות לכל היותר, אך לא יותר משעה אחרי המנצח.
 • במלא נשים – חייבות לסיים עד 12:50 שעות לכל היותר, אך לא יותר מ-1:15 שעה אחרי המנצחת (התנאים מצטברים – צריך לעמוד בשניהם).
 • בחצי גברים – חייבים לסיים עד 5:30 שעות לכל היותר.
 • בחצי נשים – חייבות לסיים עד 6:15 שעות לכל היותר.

תנאי לזכאות לפרסים כספיים (התנאים מצטברים – צריך לעמוד גם בתנאי הרישום, וגם בתנאי זמן המינימום) –

1. בפרסים הכספיים לספורטאי העילית, יכולים לזכות רק משתתפי קטגוריית העילית

2. בכדי להיות זכאים לפרסים כספיים, על משתתפי קטגוריית העילית לעמוד לסיים בזמן מהיר מהבאים:

במלא גברים – חייבים לסיים עד 10:59:59 שעות לכל היותר, אך לא יותר משעה אחרי המנצח.
במלא נשים – חייבות לסיים עד 12:59:59 שעות לכל היותר, אך לא יותר מ-1:15 שעה אחרי המנצחת (התנאים מצטברים – צריך לעמוד בשניהם).
בחצי גברים – חייבים לסיים עד 5:19:59 שעות לכל היותר.
בחצי נשים – חייבות לסיים עד 5:59:59 שעות לכל היותר.

במידה ולא תושג תוצאת המינימום יוענקו פרסים בגובה 50% מהסכומים הנ״ל.